CIS prosjektet var ett meget utfordrende prosjekt, særlig tidsmessig, men også med tanke på kvalitet og kostnad.

Byggherren måtte søke en samarbeidspartner som kunne håndtere ett slikt prosjekt, som skulle ha størst pådrag midt i fellesferien i forbindelse med skolestart i august.

Fredrikstad Næringsbygg, leverte skoleprosjektet i tide, og med svært gode kvaliteter. Prosjektet nådde også i mål innenfor sine økonomiske rammer, takket være det gode samarbeidet som ble oppnådd i gjennomføringen.

Skolen er i dag svært fornøyde, og prosjektgruppen kan ikke annet enn å anbefale Fredrikstad næringsbygg på det varmeste.

CIS – MOSS

Prosjekt:Children International School
Byggherre:Brick AS
Adresse:Moss Verk 1, 1534 Moss
Arkitekt:Meter – arkitektur AS
Byggeår:2015
Byggetid:18 uker

CIS prosjektet var et omfattende ombyggingsprosjekt fra gamle fabrikklokaler på Verket i Moss til skole. Prosjektet hadde kort byggetid på grunn av skolestart i midten av august, men med et godt samarbeid med alle underentreprenører og høy kvalitet kunne vi overrekke nøklene til Children International School før elever og lærere ankom skolen for skolestart.