Prisvinnende bygg

Årets Arnebergpris tildeles: Villa Aasvangen/Gulbransen

Villaen ligger i et skrånende terreng inne i et boligfelt med nye eneboliger av ulik karakter. Tomten har flott utsikt over det åpne landskapet. Huset er svært godt tilpasset denne situasjonen. En kvadratisk hovedetasje med atrium i midten er løftet opp på en inntrukket base av betong. Bygget får slik flere ulike uterom med stor kvalitet: Det beskyttede atriet, takterrassen, en terrasse med bergrabber, lyng og furuer og et overdekket inngangsparti. Vindusåpningene i bygget gir utsikt til landskap og himmel, mens glassveggene i atriet gir blikk på tvers mellom husets ulike soner. Hovedetasjen er fint og beskjedent dimensjonert, med akkurat passe store rom for sine funksjoner. De romlige sammenhengene gir rike og sammensatte estetiske opplevelser.

Den arkitektoniske utformingen fremstår som helhetlig og gjennomført, fra den klare volumoppbyggingen til valg av utvendige materialer og detaljer. Med fokus innover skapes et sosialt uterom hvor man kan velge å være beskyttet fra naboenes blikk og fra nabobyggenes mindre stillfarne utrykk. Her kan man velge å være alene med himmelen.

Prosjektet overbeviser juryen på alle nivåer, fra situasjonsgrep, arkitektonisk uttrykk, detaljnivå og tiltalende og originale romlige sammenhenger og opplevelser.

Se flere bilder og les mer om prosjektet her