Næringsbygg og handelsbygg

Vi leverer komplette sandwichbygg inklusive grunn- og betongarbeider. Vi har kompetanse og godkjenninger på betong, stål, arkitekt, fasade og taktekking. På øvrige fag benytter vi faste og lokale entreprenører. Vi tilbyr pris på komplette bygg eller delentrepriser, f.eks tett bygg.

Vi starter med et forprosjekt hvor vi gjennomgår kundens behov og byggets funksjon.

Et stål og sandwichbygg for næring eller industri består av mange forskjellige fag:

 • Grunn
 • Betong
 • Stål
 • Sandwich yttervegg
 • Tak av stål eller betong
 • Taktekking
 • Elektro
 • Ventilasjon
 • Rørlegger
 • Lås og beslag
 • Alarm

Vi koordinerer og prosjekterer for komplett leveranse. Vi sørger for en helhetlig og effektiv prosess sammen med byggherre. 

Derfra er det tegning, søknad og prosjektering. Tilslutt- gjennomføring og ferdigstillelse.

Rehabilitering av næringsbygg og leietakertilpassing

Vi har erfaring med å skape nytt liv i gamle næringsbygg. Det kan være krevende med nye tekniske installasjoner i gamle bygg for å tilfredsstille dagens behov for effektive arbeidsplasser. Vi har flere referanser, deriblant Fasvo Fredrikstad, CIS Moss.

Vi har i vår virksomhet betongfag, tømmerfag, flis og maling. Vi samarbeider med rådgivende ingeniører og øvrig fag for å utføre omfattende rehabiliteringsprosjekter.

Et rehab prosjekt har behov for masse erfaring. Man kommer ofte opp i utfordringer som må løses underveis i byggingen. Da gjelder det å være løsningsorientert og tenke at ting ordner seg!

Vår leder og gründer er akkurat slik!

Spesialoppdrag

Spesialoppdrag er prosjekter hvor løsning ikke er etablert, og de man kan ringe til er få. Tidligere har vi gjennomført sikring av 60 m høy stålkonstruksjon, hydraulisk løfting av et 3 etasjes næringsbygg.

Fredrikstad Næringsbygg AS er fleksible og erfaringsrike for å løse nettopp ditt spesialoppdrag.

Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende tjenester og priser